Firma Oversigt (Dansk)

You are here

3E™'s omfattende serie af data- og informationsprodukter og -ydelser muliggør forbedret overholdelse af globale krav til miljøsikkerhed og sundhed (Environmental Health and Safety, EHS) i forbindelse med fremstilling, distribution, transport, brug og bortskaffelse af kemikalier og farlige produkter. Vores interne medarbejdere kan - ved at beskæftige sig med den fulde kemikalielivscycklus - reducere omkostninger, risici og erstatningsansvar samtidig med at forbedre proces-effektivitet og fokusere på strategiske mål forbundet med EHS. 3E kan skræddersy et program, der specifikt imødekommer behov i relation til EHS kravoverholdelse og data hos producenter, fabrikanter, distributører og i virksomheder, hvis medarbejdere håndterer farlige produkter.

3E tilbyder løsninger i alle faser af produktsikkerhed, produkthåndtering og sikkerhed på arbejspladsen - fra produktudvikling til den endelige bortskaffelse af affald. Vores unikke kombination af udførligt regulativt materiale og ekspertise og viden om optimal praksis kvalificerer os til at levere en helhedstilgang til styringen af data og informationer vedrørende kemiske regulativer. 3E arbejder tæt sammen med kunderne for at identificere behov, anbefale specifikke løsninger og iværksætte fleksible modulprogrammer, der opnår maksimal forretningsværdi.

3E's hovedkvarter er i Carlsbad, Californien i USA. Der er yderligere afdelinger i USA og en europæisk afdeling i København. Nedenstående er en kort beskrivelse af vores produkter og ydelser. Besøg vores engelsksprogede hjemmeside på 3eco.com, hvor en mere detaljeret beskrivelse af 3E forefindes.

Regulativer vedrørende kemikalier 3E Insight™ dækker kontrollerede kemikalier, fødevaretilsætninger og smagsstoffer verden over på flere myndighedsniveauer. Den voksende samling indeholder hundreder af udtømmende regulative lister med tusinder af data fra dusinvis af lande i hele verden. 

Adgang til og Levering af Data: Beslutningsstøtte i Regulative Anliggender 3E Insight er et brugervenligt abonnementsbaseret redskab med robuste funktioner i søgning, opslag, rapportering og analyse. Adgang til denne centrale database skærer dramatisk ned på den tid, det tager at undersøge, hvordan kemikalier kontrolleres verden over.

3E Insight for Food - Fødevarer og Smagsstoffer er et intelligent abonnementsbaseret opslagsredskab beregnet til producenter af smagstoffer, fødevarer og drikkevarer. Med 3E Insight™ for Food kan regulativer vedrørende smagsstoffer og fødevaretilsætningsstoffer identificeres globalt.

3E Optimize™ indføjer data vedrørende regulativer for kemikalier, toksicitet og miljøtoksicitet i virksomhedens selvudviklede eller indkøbte EHS datasystemer såsom SAP® EHS, SciQuest og The WERCS®. Redskabet muliggør effektiv opdatering og leverer nye oplysninger i takt med ændrede eller nye regulativer.

3E Optimize for SAP® EHS er en serie produkter og ydelser, der integrerer med SAP® EHS. Serien omfatter data vedrørende kemiske regulativer, toksicitet og miljøtoksicitet, ekspertregler, udtryk på flere sprog, skabeloner til dokumenter og etiketter, ADM-EHSAP til effektiv indlæsning af regulative data og ADM-VSDS til indlæsning og håndtering i SAP EHS af sikkerhedsdatablade fra producenter.

Udfærdigelse af Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatabladsudvikling leverer assistance i udfærdigelsen af sikkerhedsdatablade fra 3E's egen dertil ansatte stab af topkvalificerede flersprogede forfattere, enten uafhængigt eller i samarbejde med kunden.

3E Generate™ er et sæt sikkerhedsdatablads-softwaremoduler beregnet til virksomheder hvis interne EHS medarbejdere har behov for at håndtere den komplekse opgave at udgive pålidelig farerelateret dokumentation.

SDS Distribution

Distribuerer sikkerhedsdatablade. Det kan ske via en hjemmeside 3E vedligeholder på vegne af kunden eller gennem regelmæssige leverancer af sikkerhedsdatablade til kunden via fax, email, almindelig post eller et link fra 3E til en producents eller distributørs hjemmeside.

SDS Management

3E Sikkerhedsdatabladshåndtering tilbyder en række produkter og ydelser med en bred vifte af funktioner, der støtter sikringen af medarbejderes regulativ-bestemte adgang til sikkerhedsdatablade. Vi leverer ydelser til virksomheder i alle størrelser og alle industribrancher i næsten alle lande. Hvadenten en virksomhed har brug for bekvem adgang til sikkerhedsdatablade eller har kemikalielagre tusinder af steder kan 3E skræddersy en løsning, der opfylder specifikke krav. Vores løsning kan indebære robuste redskaber til regulativ rapportering, rapporter til brug i resultatanalyser af regulativer og redskaber til brug i processtyring vedrørende godkendelse og arbejdsgang i indkøb af kemikalier.

Transport

Transportrelaterede ydelser inkluderer 24-7-365 Hotline adgang til specialister, som kan rådgive angående enhver form for transport af farlige stoffer. Således hjælper vi vores kunders medarbejdere med at sikre, at transporten opfylder alle krav. Vi kan udfærdige de nødvendige transportformularer og klassificere farlige materialer med hensyn til emballage- og etiketteringskrav.

Nødhjælp

3E's EHS kontrolcenter yder hurtig og professionel 24-7-365 service i tilfælde af kemisk udslip. Vi formidler øjeblikkelig adgang til læger, toksikologer, dyrlæger og giftstofspecialister, som straks kan yde lægelig rådgivning til en virksomheds medarbejdere i tilfælde af mulig eksponering til kemikalier. Producenter og distributører kan angive 3E's gratis telefonnummer på deres sikkerhedsdatablade og således muliggøre 24-7-365 nødhjælp i tilfælde af udslip, indtagelse eller udsættelse i forbindelse med deres produkter.

Regulativ Rapportering

Vi strømliner og forenkler rapporteringsprocessen ved at identificere, overvåge, udfylde og indgive offentliggørelser og attester på vegne af vores kunder.

Farligt Affald

3E's ydelser i bortskaffelse af farligt affald og klassificering giver vores kunder mulighed for at benytte vores professionelle ekspertise i deres arbejde med at overholde krav angående opbevaring og bortskaffelse af farligt materiale.

Konsulentservice 3E kan hjælpe vores kunder med en række konsulentydelser fokuseret på overholdelse af regulativer angående produktsikkerhed og -håndtering. For eksempel:

REACH Third Party Representative Services - Tredjepartsrepræsentation
DGSA (Dangerous Goods Safety Adviser) Services - Rådgivining om sikkerhed ved farlige materialer
European Product Registration Services - Europæisk produktregistrering
Chemical and Regulatory Data Management - Håndtering af kemiske og regulative data
Top